Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie ŚLGR!

Artykuły

Otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków Świętokrzyskiej Rybackiej LGD oraz społeczności lokalnej

Zaproszenie

                      W związku z przyjęciem projektu nowych lokalnych kryteriów wyboru do oceny wniosków przez Zarząd ŚRLGD dnia 30.06.2017 roku, zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie informacyjno- konsultacyjne na którym będzie możliwość wyrażenia opinii, zgłaszania uwag co do projektu. Zachęcamy do uczestnictwa.

 

3 lipca 2017


Czytaj więcej o: Otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków Świętokrzyskiej Rybackiej LGD oraz społeczności lokalnej

Projekt zmiany lokalnych kryteriów do oceny projektów - zaproszenie do konsultacji

Szanowni Państwo - Członkowie ŚR LGD, Przedstawiciele Lokalnej Społeczności - przedstawiamy projekt zmiany lokalnych kryteriów wyboru do oceny wniosków, zatwierdzony uchwałą Zarządu stowarzyszenia w dniu 30 czerwca 2017 roku.  Uprzejmie prosimy o Państwa uwagi, sugestie co do ich treści. Na propozycje czekamy do dnia 17 lipca 2017 roku pod adresem poczty elektronicznej - biuro@swietokrzyskalgr.pl.

Zmiany wynikają z uwag zgłaszanych przez potencjalnych wnioskodawców, biuro ŚR LGD, które pojawiły się w trakcie pracy stowarzyszenia. Wyjaśniamy poszczególne korekty w projekcie:

Kryterium 1 - kryterium nowe, wprowadzone zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju, kryterium wcześniejsze uznane za nieadekwatne i zbędne.

Kryterium 2 - doprecyzowany zapis spełnienia kryterium, zmniejszona liczba punktów.

Kryterium 3, 6 i 7 - rozszerzony i doprecyzowany zapis spełnienia kryterium.

Kryterium 4 i 5 - zmieniony, rozszerzony i doprecyzowany zapis spełnienia kryterium.

Kryterium 8 - zmieniony i doprecyzowany zapis spełnienia kryterium.

Kryterium 9 - kryterium nowe w miejsce wcześniejszego dublującego kryterium dotyczącego rybackości.

Kryterium 10 - rozszerzone i doprecyzowane kryterium, zwiększona liczba punktów.

3 lipca 2017


Czytaj więcej o: Projekt zmiany lokalnych kryteriów do oceny projektów - zaproszenie do konsultacji

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA RYBACKIEGO

Przejdź do -  NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA RYBACKIEGO

Dnia 16 czerwca 2017 roku w budynku Centrum Kultury w Jędrzejowie (sala Kawiarni Finezja) Al. Józefa Piłsudzkiego 3, 28-300 Jędrzejów odbyło się spotkanie informacyjno- konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców z sektora rybackiego. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00 i potrwało 4 godziny. W spotkaniu brali udział zaproszeni rybacy, jak również pracownicy biura Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania. Spotkanie adresowane rybakom przeprowadził Pan Paweł Rodak- radca prawny.

22 czerwca 2017


Czytaj więcej o: NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA RYBACKIEGO

Notatka ze szkoleń dla Członków Zarządu, Rady i pracowników biura Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w dniu 30 maja 2017 roku

Przejdź do - Notatka ze szkoleń dla Członków Zarządu, Rady i pracowników biura Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w dniu 30 maja 2017 roku

W dniu 30 maja 2017 roku w Centrum Kultury w Jędrzejowie (sala kawiarni Finezja) odbyły się szkolenia dla Członków Zarządu, Rady i pracowników biura stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka LGD z następujących tematów,zgodnie z Planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura:

 1. Wdrażanie LSR na obszarze ŚR LGD na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,

 2. Wdrażanie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie Priorytetu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej oraz wdrażanie LSR na lata 2014-2020,

 3. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – Operacje, które realizują LSR i rozwijają region- jak je wybrać?

 4. Omówienie zasad i dokumentów aplikacyjnych w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

22 czerwca 2017


Czytaj więcej o: Notatka ze szkoleń dla Członków Zarządu, Rady i pracowników biura Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w dniu 30 maja 2017 roku

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – SZKOLENIE

 

MYŚLISZ O WŁASNYM BIZNESIE?

 

CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

 

MASZ DOŚĆ PRACY NA ETACIE I CHCESZ BYĆ SWOIM KIEROWNIKIEM?

 

14 czerwca 2017


Czytaj więcej o: JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – SZKOLENIE

XII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

Przejdź do - XII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W dniu 4 czerwca 2017 roku przedstawiciele Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania wzięli udział w XII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. 

Nasze stowarzyszenie dzieliło stoisko z LGD Ziemia Jędrzejowska – GRYF.  Zaprezentowaliśmy własne materiały promocyjne, udzielaliśmy informacji  dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, promowaliśmy teren działania LGD oraz wyroby lokalnych artystów.

7 czerwca 2017


Czytaj więcej o: XII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni