Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie ŚRLGD!

Artykuły

„Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.1.

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie obszarów wiejskich OSI – Obszaru Strategicznej Interwencji, tj. następujących gmin:

• powiat buski: Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno

• powiat jędrzejowski: Wodzisław, Słupia Jędrzejowska, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno

• powiat kazimierski: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin; Bejsce

• powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn

• powiat konecki: Stąporków, Smyków, Słupia (konecka), Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków

• powiat opatowski: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice

• powiat ostrowiecki: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów;

• powiat pińczowski: Złota, Michałów, Działoszyce

• powiat sandomierski: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy

• powiat starachowicki: Wąchock, Mirzec

• powiat staszowski: Szydłów, Osiek, Oleśnica

• powiat skarżyski: Bliżyn

• powiat włoszczowski: Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko,

Więcej informacji w linku poniżej..

projekt

15 listopada 2017


Czytaj więcej o: „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”.

Doroczne spotkania informacyjno- konsultacyjne w gminach

Zapraszamy Wszystkich Państwa do udziału w spotkaniach gminnych z zakresu działania komunikacyjnego: Budowanie relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej/ ustanowienie stałych kanałów komunikowania z przedstawicielami społeczności lokalnej. Na spotkaniu zostaną omówione cele oraz działalność naszego stowarzyszenia, jak również informacje o możliwości uzyskania dotacji do projektów potencjalnych Beneficjentów ze środków PO RYBY 2014-20.

Termin i miejsca spotkań:

21.11.2017 rok;

godz. 10.00- Urząd Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

godz. 12.00- Urząd Miasta Sędziszów, ul. Dworcowa 20; 28-340 Sędziszów

godz. 14.00- Urząd Gminy w Słupii Jedrzejowskiej; Słupia 257; 28-350 Słupia

22.11.2017 roku;

godz. 10.00- Siedziba Zarządu Świętokrzyskiej Rybackiej LGD, os. Brożka 3, 29- 100 Włoszczowa

godz. 10.00- Biuro Świętokrzyskiej Rybackiej LGD, ul Armii Krajowej 9, 28- 300 Jędrzejów

24.11.2017 roku;

godz. 10.00- Urząd Gminy Słupia Konecka, Słupia 30A, 26-234 Słupia Konecka

godz. 12.00- Urząd Gminy Fałków, ul. Zamkowa 1A; 26- 260 Fałków

godz. 14.00- Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26- 242 Ruda Maleniecka

 

7 listopada 2017


Czytaj więcej o: Doroczne spotkania informacyjno- konsultacyjne w gminach

Otwarte spotkanie w temacie zmiany kryteriów - dla Członków ŚRLGD i społeczności lokalnej

W związku z przyjęciem projektu nowych lokalnych kryteriów wyboru do oceny wniosków przez Zarząd ŚRLGD dnia 2.11.2017 roku, zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne na którym będzie możliwość wyrażenia opinii, zgłaszania uwag co do projektu. Zachęcamy do uczestnictwa.

3 listopada 2017


Czytaj więcej o: Otwarte spotkanie w temacie zmiany kryteriów - dla Członków ŚRLGD i społeczności lokalnej

Projekt zmiany lokalnych kryteriów do oceny projektów - zaproszenie do konsultacji

Szanowni Państwo - Członkowie ŚR LGD, Przedstawiciele Lokalnej Społeczności - przedstawiamy projekt zmiany lokalnych kryteriów wyboru do oceny wniosków, podjęty uchwałą Zarządu stowarzyszenia w dniu 2 listopada 2017 roku.  Uprzejmie prosimy o Państwa uwagi, sugestie co do ich treści. Na propozycje czekamy do dnia 9 listopada 2017 roku, do godz. 14.00 pod adresem poczty elektronicznej - biuro@swietokrzyskalgr.pl.

Modyfikacja wynika ze zmian wykładni prawnych, uwag zgłaszanych przez Członków Rady, potencjalnych wnioskodawców, biuro ŚR LGD.

Wyjaśniamy poszczególne korekty w projekcie:

Kryterium 1 - doprecyzowanie pojęcia "budżet projektu"

Kryterium 2 - doprecyzowanie pojęcia "źródła zewnętrzne"

Kryterium 3 - doprecyzowanie zapisu przyznania punktacji dla NGO

Kryterium 7 - usunięcie zapisów dotyczących EPC - ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy

Kryterium 8 - wykreślenie zapisu "na obszarze"

Kryterium 10 - doprecyzowanie zapisów spełnienia kryterium  - do uzyskania 3 punktów.

Pozostałe kryteria bez zmian.

3 listopada 2017


Czytaj więcej o: Projekt zmiany lokalnych kryteriów do oceny projektów - zaproszenie do konsultacji