Doroczne spotkanie informacyjno-konsultacyjne podsumowujące proces monitoringu i ewaluacji w 2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2018

Dnia 29 grudnia 2017 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej, 28-300 Jędrzejów, odbyło się zgodnie z Planem Komunikacyjnym na 2017 rok, doroczne spotkanie informacyjno-konsultacyjne podsumowujące proces monitoringu i ewaluacji w 2017 roku ŚRLGD. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13.00 i trwało godzinę.

 

W spotkaniu brali udział zaproszeni przedstawiciele JST, rybacy, społeczność lokalna, jak również pracownicy biura Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz Zarząd ŚRLGD. Spotkanie poprowadziła Pani Sylwia Szałach.Pani Sylwia Szałach szczegółowo omówiła przygotowany w formie prezentacji raport z monitoringu i ewaluacji zgodnie z Lokalną Strategia Działania ŚRLGD za 2017 rok. Wyjaśniła czego dotyczył proces monitoringu i ewaluacji ŚRLGD na podstawie działań wykonywanych w ciągu całego 2017 roku przez Stowarzyszenie. Omówiła monitorowanie i ewaluację wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pracy Stowarzyszenia i oddziaływania na obszar Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania. Raport pokazał ostateczny rezultat oceny wskaźników produktu, rezultatu, zakresu planowanych przedsięwzięć oraz weryfikację założonych w LSR celów.Obecne na spotkaniu osoby wypełnili ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez pracowników ŚRLGD.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie