Szkolenie dla Zarządu Stowarzyszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2018

W dniu 27 grudnia 2017 roku w biurze Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej LGD mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej, 28-300 Jędrzejów odbyło się szkolenie dla Zarządu pt. ”Wywiązanie się Stowarzyszenia z zobowiązań wynikających z umowy ramowej zawartej w SW”- zgodnie z planem szkoleń. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.00, potrwało 4 godziny lekcyjne. W szkoleniu wzięli udział Członkowie Zarządu oraz pracownicy biura ŚRLGD.

Spotkanie adresowane Członkom Zarządu przeprowadził Pan Paweł Waśniowski- dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” . Pan Paweł do poprowadzenia szkolenie użył prezentacji multimedialnej którą każdy z uczestników otrzymał przed rozpoczęciem szkolenia.Prelegent poruszył kwestie   zagrożeń wynikających z § 5 umowy ramowej oraz niewywiązanie się ze zobowiązań i konsekwencji z tym związanymi,  oraz zagrożenia wynikające z § 8 umowy ramowej w tym nieosiągnięcie wskaźników, oraz niewykorzystanie środków.Szkolenie zaowocowało dyskusją dotyczącą programu PO RYBY 2014-2020, wymianą doświadczeń, poglądów. W trakcie spotkania uczestnicy zadawali pytania prelegentowi- brali czynny udział w spotkaniu. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie