Rekrutacja uczestników - wyjazd studyjny na Słowację w dniach 17-21 maja 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2018

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym na Słowację, którego głównym celem jest wymiana doświadczeń w zakresie chowu i hodowli ryb oraz stosowania dobrych praktyk w rybactwie. Wyjazd jest realizowany w ramach projektu współpracy pomiędzy 3 grupami: LGR Bielska Kraina, Oz "Partnerstwo pre Mas Terchowska Dolina oraz Świętokrzyska Rybacka LGD.

Wyjazd jest kierowany do przedstawicieli sektora rybackiego, przedstawicieli LGD, osób z grupy defaworyzowanej.

W programie wyjazdu znajdą się m.in: zwiedzanie gospodarstw rybackich, zwiedzanie Bratysławy oraz miejsc historycznych i kulturalnych Słowacji.

Na zgłoszenia czekamy do 6 maja. Karta zgłoszeniowa w załączeniu. Zgłoszenie można przesłać e-mailem: biuro@swietokrzyskalgr.pl lub dostarczyć osobiście do biura we Włoszczowie lub Jędrzejowie, w godzinach ich pracy.