Rekrutacja uczestników- wyjazd studyjny na Słowenię w ramach współpracy międzynarodowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2019

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym na Słowenię organizowanym w ramach projektu pt.: ”AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ PROMOCJA OBSZARÓW RYBACKICH POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH, KONFERENCJI ORAZ WYDANIE PUBLIKACJI PROMUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA”  realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, którego głównym celem jest wymiana doświadczeń w zakresie chowu i hodowli ryb oraz stosowania dobrych praktyk w rybactwie. 

Wyjazd jest kierowany do przedstawicieli sektora rybackiego,członków i przedstawicieli LGD, osób z grupy defaworyzowanej.

Na zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia 2019 r. Karta zgłoszeniowa oraz regulamin wyjazdu- w załączeniu. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do biura we Włoszczowie lub Jędrzejowie, w godzinach ich pracy.

Proponowany program wyjazdów w załączeniu.