Akceptacja projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Samorząd Województwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2019

Informujemy Państwa, iż dnia 30 lipca 2019 roku w Kielcach podpisano aneks do Umowy Ramowej z dnia 19.05.2019 roku, zawartej między Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupą Działania. Aneks dotyczy akceptacji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju, stanowiącej załącznik do wymienionej umowy.
"Nową" strategię prezentujemy w załączeniu.