Zaktualizowane zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2019

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowało zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, mający na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności. Nowe zasady będą obowiązywać od dnia 1 października 2019 roku.
Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.
W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej chęć rozliczania zamówień na podstawie niniejszych Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców, na podstawie oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o płatność.
W przypadku braku takiego zgłoszenia, obowiązujące będą dla nich Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w brzmieniu dotychczasowym.

W załączeniu dokument do pobrania.