PROJEKT WSPÓŁPRACY Konferencja pt. ”Dobre praktyki w chowie i hodowli ryb”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

W dniach 21-22 listopada 2019 roku w Hotelu Stara Fabryka mieszczącym się przy  ul. Jędrzejowska 43, 28-366 Małogoszcz odbyła się Konferencja pt. ”Dobre praktyki  w chowie i hodowli ryb” zgodnie z złożeniami III Projektu Współpracy, przewidzianego na 2019 rok pt. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych, konferencji oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa”. 

Partnerami, którzy przyczynili się do realizacji niniejszej konferencji były grupy: Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej, Stowarzyszenie RLGD „Roztocze”, Stowarzyszenie RLGD „Z ikrą”. W szkoleniu wzięli udział zaproszeni goście, rybacy z terenu współpracujących grup oraz pracownicy i członkowie Zarządu. Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się o godzinie 13.00 uroczystym przywitaniem gości przez Prezesa ŚRLGD - Wojciecha Sędka. Każdy z uczestników otrzymał program konferencji oraz gadżety promocyjne.

    W dniu 21 listopada, pierwszymi specjalistami którzy wygłosili serię wykładów byli Pan dr. hab. Radosław Kowalski oraz Pan Ziemowit Pirtań. Poprowadzili oni serię wykładów                 na co składały się tematy:

 • Ryby i owoce morza – światowe trendy produkcji na podstawie najnowszych danych FAO.
 • Ryby i owoce morza oraz sposoby ich przyrządzania w Polsce i na świecie, porównanie właściwości prozdrowotnych ryb poddanych różnej obróbce kulinarnej.

     W dalszej kolejności odbyły się warsztaty – kurs przyrządzania sushi i ceviche przez                  dr. hab. Radosław Kowalski  i  Karolina Olszewska – sushi master restauracji Rybi Puzoon.

      Drugiego dnia konferencji 22 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 wykłady rozpoczął Pan dr. hab.  Andrzej Lirski w temacie:

 • Żywienie ryb – pasze komponowane, a ziarna zbóż, zalety i wady obu rozwiązań.

       II część konferencji przeprowadzili prelegenci Wojciech Jóźwiak, dr. hab. Radosław Kowalski, Ziemowit Pirtań oraz dr. hab. Andrzej Lirski  na co składały się zagadnienia:

 • RAS – światowe trendy w wykorzystaniu obiegów zamkniętych w produkcji rybackiej.
 • Zarządzanie gospodarstwem rybackim – proceduralizacja i dokumentowanie procesów, systemy jakościowe.
 • „Wartość dodana” słowo wytrych, czy realna szansa na wyższą opłacalność produkcji rybackiej

        Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co sprzyjało licznym dyskusjom
i wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji. W trakcie prelekcji, uczestnicy zadawali pytania brali czynny udział w projekcie.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie