Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie ŚRLGD!

Artykuły

Kolejne szkolenie w Małogoszczu za nami...

Przejdź do - Kolejne szkolenie w Małogoszczu za nami...

W dniu 23.07.2019 od godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz odbyło się zorganizowane przez ŚRLGD przy współpracy z UMiG w Małogoszczu, szkolenie pt. "Jak prawidłowo przeprowadzić i rozliczyć operację współfinansowaną z PO RYBY 2014- 2020” 

24 lipca 2019


Czytaj więcej o: Kolejne szkolenie w Małogoszczu za nami...

Zapraszamy na szkolenie!

Przejdź do - Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy naszych Beneficjentów, Wnioskodawców oraz wszystkich zainteresowanych na otwarte, bezpłatne spotkanie szkoleniowe pt: "Jak prawidłowo przeprowadzić i rozliczyć operację współfinansowaną z PO RYBY 2014-2020". 

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 roku, od godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, 1 piętro, sala konferencyjna.

 

8 lipca 2019


Czytaj więcej o: Zapraszamy na szkolenie!

Przewodnictwo ŚRLGD w Sieci Południowej 2014-2020

Przejdź do - Przewodnictwo ŚRLGD w Sieci Południowej 2014-2020

Od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Świętokrzyska Rybacka LGD pełni przewodnictwo w Sieci Południowej. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w skład sieci wchodzi 15 grup rybackich, a celami tego porozumienia są: współpraca między grupami na rzecz efektywnego wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020, promocja rybactwa śródlądowego, zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa oraz eksponowanie problematyki rybactwa i możliwości Programu na rzecz ich rozwiązywania. 

4 lipca 2019


Czytaj więcej o: Przewodnictwo ŚRLGD w Sieci Południowej 2014-2020

Konsultacje z Członkami ŚRLGD i lokalną społecznością dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedstawiamy Państwu projekt z dnia 17.06.2019 roku dotyczący zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie przesunięć finansowych między przedsięwzięciami "Podejmowanie działalności gospodarczej" i "Rozwój działalności gospodarczej" .

Uzasadnienie zmian:

Zmiany Lokalnej Strategii dotyczą: zapisów związanych z przesunięciami środków finansowych, zapisów liczbowych we wskaźnikach, zmianą nazw wskaźnika, zapisów w Planie Komunikacji  (od str. 36 do str. 80). Zaproponowane zmiany są zalecane przez Samorząd Województwa; związane są z potrzebą sprawniejszego wdrażania LSR, dużym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców działaniem "Rozwój działalności gospodarczej".

Prosimy o Państwa uwagi, sugestie  do projektu, czekamy na nie do dnia 25.06.2019 roku; prosimy przesyłać je na adres e-mailowy: biuro@swietokrzyskalgr.pl.18 czerwca 2019


Czytaj więcej o: Konsultacje z Członkami ŚRLGD i lokalną społecznością dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju