Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Ankieta monitorująca dla wnioskodawców- prośba o wypełnienie do 05.12.2019r.

28 listopada 2019

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety w celu analizy efektywności interwencji podjętych w ramach wdrażania LSR.

Ankieta będzie podstawą do powstania raportu ewaluacyjnego. Jego wyniki będą miały wpływ zarówno na aktualizację strategii, jak i pracę LGD.

Bardzo prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety (w załączeniu) na adres e-mail: biuro@swietokrzyskalgr.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia ankiety prosimy  o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc

Świętokrzyska Rybacka LGD