Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

PROJEKT WSPÓŁPRACY Konferencja pt. ”Dobre praktyki w chowie i hodowli ryb”

29 listopada 2019

W dniach 21-22 listopada 2019 roku w Hotelu Stara Fabryka mieszczącym się przy  ul. Jędrzejowska 43, 28-366 Małogoszcz odbyła się Konferencja pt. ”Dobre praktyki  w chowie i hodowli ryb” zgodnie z złożeniami III Projektu Współpracy, przewidzianego na 2019 rok pt. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych, konferencji oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa”. 

Partnerami, którzy przyczynili się do realizacji niniejszej konferencji były grupy: Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej, Stowarzyszenie RLGD „Roztocze”, Stowarzyszenie RLGD „Z ikrą”. W szkoleniu wzięli udział zaproszeni goście, rybacy z terenu współpracujących grup oraz pracownicy i członkowie Zarządu. Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się o godzinie 13.00 uroczystym przywitaniem gości przez Prezesa ŚRLGD - Wojciecha Sędka. Każdy z uczestników otrzymał program konferencji oraz gadżety promocyjne.

    W dniu 21 listopada, pierwszymi specjalistami którzy wygłosili serię wykładów byli Pan dr. hab. Radosław Kowalski oraz Pan Ziemowit Pirtań. Poprowadzili oni serię wykładów                 na co składały się tematy:

     W dalszej kolejności odbyły się warsztaty – kurs przyrządzania sushi i ceviche przez                  dr. hab. Radosław Kowalski  i  Karolina Olszewska – sushi master restauracji Rybi Puzoon.

      Drugiego dnia konferencji 22 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 wykłady rozpoczął Pan dr. hab.  Andrzej Lirski w temacie:

       II część konferencji przeprowadzili prelegenci Wojciech Jóźwiak, dr. hab. Radosław Kowalski, Ziemowit Pirtań oraz dr. hab. Andrzej Lirski  na co składały się zagadnienia:

        Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co sprzyjało licznym dyskusjom
i wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji. W trakcie prelekcji, uczestnicy zadawali pytania brali czynny udział w projekcie.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie