Projekt zmiany lokalnych kryteriów do oceny projektów - zaproszenie do konsultacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2017

Szanowni Państwo - Członkowie ŚR LGD, Przedstawiciele Lokalnej Społeczności - przedstawiamy projekt zmiany lokalnych kryteriów wyboru do oceny wniosków, podjęty uchwałą Zarządu stowarzyszenia w dniu 2 listopada 2017 roku.  Uprzejmie prosimy o Państwa uwagi, sugestie co do ich treści. Na propozycje czekamy do dnia 9 listopada 2017 roku, do godz. 14.00 pod adresem poczty elektronicznej - biuro@swietokrzyskalgr.pl.

Modyfikacja wynika ze zmian wykładni prawnych, uwag zgłaszanych przez Członków Rady, potencjalnych wnioskodawców, biuro ŚR LGD.

Wyjaśniamy poszczególne korekty w projekcie:

Kryterium 1 - doprecyzowanie pojęcia "budżet projektu"

Kryterium 2 - doprecyzowanie pojęcia "źródła zewnętrzne"

Kryterium 3 - doprecyzowanie zapisu przyznania punktacji dla NGO

Kryterium 7 - usunięcie zapisów dotyczących EPC - ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy

Kryterium 8 - wykreślenie zapisu "na obszarze"

Kryterium 10 - doprecyzowanie zapisów spełnienia kryterium  - do uzyskania 3 punktów.

Pozostałe kryteria bez zmian.

Pliki do pobrania