O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA


    W dniu 5 stycznia 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej LGD podpisał umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie funkcjonowania biura stowarzyszenia w 2017 roku. Otrzymaną dotację przeznaczymy na realizację strategii organizacji, której nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa.    
    W tym roku przed nami pierwsze nabory wniosków dla Beneficjentów, projekty współpracy z innymi LGD-ami, szkolenia dla różnych grup osób, między innymi dla osób bezrobotnych, defaworyzowanych.
    Zapraszamy do naszego biura, na naszą stronę internetową oraz Facebook'a - tu postaramy sie wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z przygotowaniem projektów oraz inne zagadnienia zawiązane z działalnością naszej NGO.

31 stycznia 2017


Zaproszenie na konferencję w Rytwianach

Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp, Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" oraz Polski Karp Organizacja Producentów zapraszają na ogólnopolską konferencję pt. "Wiosna 2017 w akwakulturze"

Termin konferencji: 9 -10. 02. 2017r. 

Miejsce konferencji: Rytwiany, Hotel Rytwiany ul. Radziwiłła 19

Patronat medialny: Magazyn Przemysłu Rybnego

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

27 stycznia 2017


Harmonogram planowanych naborów wniosków

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na realizację operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

18 stycznia 2017


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Szanowni Rybacy

Prosimy o wyrażenie Państwa opinii na temat proponowanych szkoleń rybackich, które będą realizowane w ramach projektu współpracy pomiędzy LGD-ami.

Którymi z poniższych zagadnień jesteście Państwo zainteresowani?

 1. Innowacyjne metody chowu i hodowli sandacza, jesiotra i raków.
 2. Przetwórstwo lokalne w praktyce.
 3. Działania w zakresie promocji produktów lokalnych, w tym produktów rybackich.
 4. Systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych.
 5. Zachowanie potencjału rybackiego na przykładzie dywersyfikacji działalności gospodarstwa - jak promować ofertę gospodarstwa.
 6. Współpraca gospodarstwa w krótkim łańcuchu dostaw, oznakowanie pochodzenia produktu, certyfikacja.
 7. Dobre praktyki zabezpieczenia i współpracy podmiotów rybackich ze służbami (Państwowa Straż Rybacka, Policja).
 8. Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych.
 9. Rozwój turystyki z wykorzystaniem potencjału rybackiego obszarów zależnych od rybactwa.
 10. Możliwości pozyskania przez rybaków środków zewnętrznych innych niż „PO Rybactwo i Morze".
 11. Analizy rynku pod kątem możliwości wdrażania  innowacji, upowszechnianie wiedzy o korzystaniu z OZE w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności rybackiej, budownictwo pasywne.
 12. Typy łowisk wędkarskich oraz ich rola w rekreacji.

Na odpowiedź czekamy do końca stycznia 2017 roku pod numerami tel. 690 017 120 lub 41 386 10 51 oraz e-mailowo: biuro@swietokrzyskalgr.pl.

Uwaga! Koszty uczestnictwa (wyżywienie, ewentualny wyjazd studyjny, nocleg) ponosi w całości Świętokrzyska Rybacka LGD, dla Państwa szkolenia są bezpłatne. Szkolenia odbędą się w zależności od ilości osób zainteresowanych.

14 stycznia 2017