Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Aktualne wzory wniosków dla Wnioskodawców

W linku poniżej znajdziecie Państwo aktualne wzory wniosków o dofinansowanie, płatność, sprawozdanie z realizacji operacji, wzór umowy oraz inne załączniki:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/po-rybactwo-i-morze/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/153-priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-dzialanie-4-2-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych