Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Aktualny harmonogram naboru wniosków 2019 rok

W załączeniu prezentujemy Państwu aktualny Harmonogram planowanych naborów wniosków, uchwalony w dniu 12.08.2019 roku przez Zarząd Świętokrzyskiej RLGD i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego dnia 20.08.2019 roku.