Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Nowe kryteria wyboru operacji

Lokalne Kryteria wyboru operacji po akceptacji samorządu Województwa z. dn 7 czerwca 2018 roku

Pliki do pobrania