Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Baza Beneficjentów

Zestawienie Beneficjentów Świętokrzyskiej RLGD na dzień 9 SIERPNIA 2019 roku sporządzone na podstawie informacji przekazanej przez Samorząd Województwa (kopie zaproszeń do podpisu umów). Zestawienie nie uwzględnia kwot po podpisaniu aneksów przez Beneficjentów.

 

Pliki do pobrania