O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Beneficjenci i wnioskodawcy Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania - Propozycja szkolenia dot. zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

Szanowni Państwo,

Umowa o dofinansowanie operacji ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przewiduje przeprowadzenie przez każdego z Beneficjantów postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadań przewidzianych w projektach. Postępowanie to ma się odbywać zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców”, opracowanymi przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dokument ten zawiera wytyczne dotyczące trybu i zasad takiego wyboru , a także katalog kar administracyjnych za naruszenie trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców  (nawet do 100% dofinansowania).

W związku ze zgłaszanymi uwagami przez beneficjantów, którzy już takie postępowanie przeprowadzili, że jest to proces bardzo skomplikowany i uciążliwy – wychodzimy do Państwa z propozycją zorganizowania bezpłatnego szkolenia, które przybliżyłoby zasady i tryb przeprowadzenia tego postępowania, co w przyszłości ułatwiłoby Państwu realizację tego zadania.

18 lutego 2019


Czytaj więcej o: Beneficjenci i wnioskodawcy Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania - Propozycja szkolenia dot. zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

Nowa Księga wizualizacji znaku PO RYBY

Informujemy Państwa - Beneficjentów Świętokrzyskiej RLGD o aktualizacji Księgi wizualizacji znaku PO RYBY. Nowa księga będzie obowiązywać od dnia 15 lutego 2019 roku.

Więcej informacji w linku: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/rybolowstwo-artykuly/logotypy-po-ryby-2014-2020/

Prosimy o  zapoznanie się z księgą  oraz wdrożenie przyjętych zasad w ramach PO RYBY 2014-2020.

Księga wizualizacji znaku w załączeniu.

12 lutego 2019


Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Przejdź do - Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Informujemy, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdziecie Państwo ogłoszenia o aktualnych naborach wniosków na działania:

- Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej     działalności połowowej,

- Działanie 1.8 "Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów",

- Działanie 1.13 "Innowacje",

- Działanie 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturze".

 

1 lutego 2019


Czytaj więcej o: Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Informacja dot. pracy biura Włoszczowa w dn. 24.01.2019 roku

Informujemy Państwa, iż w dniu 24 stycznia 2019 roku biuro Włoszczowa będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

23 stycznia 2019