Biuro ŚRLGD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Siedziba Stowarzyszenia: os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa, siedziba czynna: środy, godz. 7.20-15.20

Biuro w Jędrzejowie: ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

Pracownicy:

Sylwia Stefańczyk - specjalista ds. realizacji LSR p.o. dyrektora biura,

Anna Zabojsc-Kot - specjalista ds. administracyjnych i doradztwa,

Ewa Jaworska-Szczukocka - specjalista ds. realizacji LSR (zwolnienie lekarskie).

Byli Pracownicy:

Anita Frączek - specjalista ds. realizacji LSR,

 

Nr konta bankowego -  Bank Spółdzielczy we Włoszczowie:  38 85250002 0000 0011 0070 0001

telefon: 690 017 120 oraz 41/386-10-51
e-mail: biuro@swietokrzyskalgr.pl